Utställning

 

Utställningskalender finns här:
 www.sverak.se

Onlineanmälan:
För att skapa konto på Mina Katter behöver du ditt medlemsnummer i SVERAK. Det finns på baksidan av Våra Katter -
 Du kan även få  medlemsnumret av Perserkattens kassör eller  ordförande

Om du inte anmäler via Mina Katter ska utställningsanmälan skickas till klubbens utställningssekreterare Helene Ulveborg

Använd alltid senaste versionen av blanketter när du anmäler till utställning

Skicka din anmälan till 
Perserkattens utställningssekreterare:

Skicka helst via mail              MAIL 
Helene Ulveborg, 

Är det första gången du anmäler via mail behöver du först fylla i en fullmakt som undertecknas och postas till Helene. Fullmakt

Blanketter finns på SVERAKS hemsida: Blanketter

PK-Katter på show:
Galleri
Resultat