Integritetspolicy

Perserkatten värnar om en hög nivå av skydd för din personliga säkerhet.  GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som bör gäller i hela EU from den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter ska hanteras skärps. 

*

Med anledning av GDPR har vi omarbetat och förtydligat vår integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Integritetspolicy nedan omfattar dig som är medlem, eller familjemedlem, i Perserkatten. Det är viktigt att du läser igenom och tar del av Integritetspolicyn och förstår hur den kan påverka användningen av dina personuppgifter. Vid frågor om integritetspolicyn eller hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

I samband med betalning av din medlemsavgift godkänner du Perserkattens hantering av dina personuppgifter.

 

Hantering av personuppgifter

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Föreningen Perserkatten ansvarar för dina personuppgifter. Se kontaktuppgifter på hemsidan.

 

Vilka personuppgifter behandlas av Perserkatten?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnat till Perserkatten till oss i samband med ditt medlemskap. 

  • Personuppgifter – Fullständigt namn, stamnamn
  • Kontaktuppgifter – Adress, mailadress samt i förekommande fall telefonnummer

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Perserkatten ska kunna bedriva sin verksamhet behandlar personuppgifter för att kunna administrera medlemskap och aktiviteter.

Detta görs t.ex. vid:

  • Administration av medlemskap
  • Deltagande i klubbens verksamhet
  • Fakturering, betalning och bokföring
  • Kontakt med medlem (information och utskick medlemstidning)
  • Publicering av material, t.ex. resultatlistor, på hemsida, sociala medier och medlemstidning

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  • Dina personuppgifter sparas under den tid du är medlem i Perserkatten.
  • Mailkorrespondens sparas till ärendet hanterats.
  • Bokföringsmaterial sparas enligt BFL:s krav i sju år.

 

Vilka delar Perserkatten dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter hanteras i Sverige. De delas med SVERAK. Perserkatten kommer inte att dela dina personuppgifter till utomstående parter så som t.ex. sponsorer.

 

Dina rättigheter

När vi hanterar dina personuppgifter har du rättigheter. Dessa kan du läsa mer om hos Dataskyddsinspektionen

  https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/.

Dessa innebär bland annat att du har rätt att få information om när och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även be oss ta bort dina uppgifter.
 För att avregistrera dig kontaktar du Perserkatten. Har du några frågor eller funderingar kring vårt arbete med GDPR är det bara att kontakta oss.

Om du behöver ändra dina kontaktuppgifter meddela detta till kassören.