Styrelse 


Ordförande: Malin Demervall    ordforande.pk@gmail.com
   
Sekreterare: Elin Johansson sekreterare.pk@gmail.com
Kassör: Marie Hansson kassor.pk@gmail.com
Vice Ordförande: Anna Eriksson anna.eriksson.pk@gmail.com
Ledamot: Isabel Lestapier isabel.lestapier.pk@gmail.com 
Suppleant: Gunilla Kamperin gunilla.kamperin.pk@gmail.com
Suppleant: Maria Davidsson maria.davidsson.pk@gmail.com
     
     
  Klubbens mailadress:  info.perserkatten@gmail.com

 

 

Till minne av Katarina Thell
   

 
Vår tidigare ordförande,  Katarina Thell har lämnat oss alldeles för tidigt.
Katarina arbetade många år i styrelsen med stort engagemang
jämte sin uppfödning av colourpoint perser och exotic
under stamnamnet S*Cinatellina´s

Katarina är djupt saknad av kattvänner och styrelsen.
 

 

Övriga funktionärer i klubben
Utställningssekreterare E-MAIL               
Helene Ulveborg
 
Till Helene skickar du utställningsanmälan,
fullmakt samt bedömningssedlar för införande av titel       

Henriksbergsgatan 38 541 37 Skövd
helene.ulveborg@gmail.com
 
Avelssekreterare  
Isabel Lestapier               Stambokför gärna online! Se HÄR
På MinaKatter kan man både stambokföra och ladda upp hälso-och avelsintyg på sina katter. 
Om ni ändå behöver maila mig dokument se till att de är i rätt format jpg eller pdf samt tydigt läsbara samt signerade. 
Läs mer HÄR
  Registreringsanmälan, stamnamnsansökan, ansökan om certifiering, intyg " under registrering" 

isabel.lestapier.pk@gmail.com
 

Medlemsansvarig E-MAIL               
Carina Rosberg Uppdatering av medlemsregistret
har du nya kontaktuppgifter, maila dessa till 

perserkatten1960@hotmail.com
 
Redaktör klubbtidning E-MAIL               
Carina Rosberg Skicka material till Perserkattens klubbtidning PK-Kontakt

pktidning@gmail.com
 
Revisor Revisorsuppleant
Helene Ulveborg Anna-Liisa Puttonen
 
Valberedning:
Malin Demervall (sammankallande)
Helene Ulveborg
Anna Eriksson
Vill du hjälpa till i styrelsen?
Hör av dig till valberedningen!
E-post: hypknoxs@gmail.com 
(Malin Demervall)
         

 

Avelssekreterare isabel.lestapier.pk@gmail.com
Isabel Lestapier Stambokför gärna online! Se HÄR
På MinaKatter kan man både stambokföra och ladda upp hälso-och avelsintyg på sina katter. 
Om ni ändå behöver maila mig dokument se till att de är i rätt format jpg eller pdf samt tydigt läsbara samt signerade. 
Läs mer HÄR
  Registreringsanmälan, stamnamnsansökan, ansökan om certifiering, intyg " under registrering"