Ansök om stamnamn

Stamnamn/uppfödarnamn är det namn som en uppfödare har inregistrerat i FIFes register för stamnamn. En SVERAK-uppfödare får registrera maximalt en kattkull utan stamnamn.

Ni finner all information om stamnamnsansökan här
 
Från och med den 1 januari 2022 ska sökande av stamnamn ha erlagt godkänt kunskapstest.

Det innebär förändrad rutin för ansökan om stamnamn, som innebär att:

 1. Ansökan om stamnamn med tillhörande kvitto (1 500 kr), sänds till kansliet via egen kattklubb, precis som tidigare (framöver kommer detta kunna sändas via Mina sidor).
 2. Kansliet publicerar länk (“Testis”) & personlig engångskod till kunskapstest på sökandes startsida i Mina sidor*. Om flera sökande ska samtliga erhålla länk & personlig engångskod på sina respektive startsidor i Mina sidor. Efter aktivering av personliga engångskoden har  sökande 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 3. På webbsidan “Testis” finns länk till Stadgar och Regler på webben, samt direkt till PDF. Om sökande så önskar, kan Stadgar och Regler även postas. Mejla  kansliet om detta.
 4. Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 100 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
  klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 5. Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ansökan om stamnamn, enligt tidigare rutin.
  Vid godkänt stamnamn postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

Vid ansökan om medinnehavare till redan godkänt stamnamn, ska även denne ha erlagt godkänt kunskapstest. Det innebär förändrad rutin för ansökan om tillägg av medinnehavare, som innebär att:

 1. Ansökan om tillägg av medinnehavare med tillhörande kvitto (200 kr/tillägg), sänds till
  kansliet via egen kattklubb.
 2. Kansliet publicerar länk (“Testis”) & personlig engångskod till kunskapstest på sökandes startsida i Mina sidor*. Om flera sökande ska samtliga erhålla länk & personlig engångskod. Efter aktivering av personliga engångskoden  har sökande 30 dagar på sig att skriva godkänt. Test kan endast ske digitalt.
 3. Om sökande inte har klarat godkänt test inom 30 dagar, kan sökande erhålla ytterligare 30 testdagar till en kostnad om 100 kr. När sökande erhåller ny testperiod, ska även dennes
  klubb informeras så de kan stödja sin medlem med testet.
 4. Efter att test godkänts påbörjas behandlingen av ändringen, enligt tidigare rutin.
 5. Vid godkänd ändring postas stamnamnbevis ut som bekräftelse.

* Medlemmar som av någon anledning inte kan använda mobilt BankID för inloggning till Mina sidor får länk och personlig engångskod via e-post.

 

Perserkattens avelssekreterare
Har du frågor om avel och registrering av stamnamn?
Kontoakta Perserkattens avelssekreterare Isabel Lestapier

isabel.lestapier.pk@gmail.com