Stadgar

Perserkattens stadgar, senast ändrad 2024-04-27

Perserkatten är en ideell förening och är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK, och är skyldig att följa gällande stadgar och regler. Alla klubbmedlemmar ska känna till och följa klubbens stadgar och regler. Alla nya medlemmar får stadgarna hemsända via mail. 

GRUNDREGLER  komplement till FIFEs och SVERAKs stadgar och regler