Vem ska ha vad

Utställningssekreteraren : Allt som rör utställning: utställningsanmälningar och fullmakt för att maila anmälningar till Helene,
 bedömningssedlar för införande av titel

Avelssekreteraren: Allt som rör avel och uppfödning: registreringsanmälan, stamnamnsansökan,
kattungar till salu (kattungeförmedling), ansökan om diplomeringstest

HEMSIDA: Material skickas till webmaster via klubbens mail

Utställningsanmälan
Vill du ställa ut? Maila din utställningsanmälan till vår utställningssekreterare Helene Ulveborg :  mer info här
Registreringsanmälan
Ska du registrera dina kattungar skickar du blanketter + kvittokopia till avelssekreterare Sara Johansson. Mer info här
 
Från och med 1 mars har Perserkattten en ny avelssekreterare:
Sara Johansson
Ansöka om stamnamn
Vill du ansöka om stamnamn? Hämta blankett på SVERAKs hemsida. 
Betala in avgiften till SVERAK och posta sedan blanketten + kvittokopia till Perserkattens  avelssekreterare 
Sara Johansson
Kattungeförmedling
Har du kattungar till salu kontakta vår kattungeförmedlare 
 
Material till tidningen
Bidrag till medlemstidningen mailas till klubbens mail
perserkatten1960@hotmail.com
 
Resultat till Topplistan
Skickas till Katarina Thell
 
 
Adressändring
Har du flyttat och ändrat adress eller bytt telefonnummer eller mailadress?
Meddela kassör/medlemsansvarig Carina Rosberg
 

 

 

Avelssekreterare:
 Sara Johansson 
Mail: pksekreterare@hotmail.com 

 

Utställningssekreterare:

Helene Ulveborg
Mail: helene.ulveborg@gmail.com    

 

Webmaster
Carina Rosberg och Katarina Thell
Bilder m.m till hemsidan skickas till klubbmailen
perserkatten1960@hotmail.com

Kom ihåg att alltid använda senaste versionen av SVERAKs blanketter

Läs gärna SVERAKs latkatter om utställning och avel

www.sverak.se