Vem ska ha vad

Utställningssekreteraren : Allt som rör utställning: utställningsanmälningar och fullmakt för att maila anmälningar till Helene,
 bedömningssedlar för införande av titel, Huskattsbevis

Avelssekreteraren: Allt som rör avel och uppfödning: registreringsanmälan, stamnamnsansökan,
kattungar till salu (kattungeförmedling), ansökan om certifiering

HEMSIDA: Material skickas till webmaster via klubbens mail

Stambokföring av kull
 
 
STAMBOKFÖRING ONLINE:  direkt via MinaKatter.

Logga in på MinaKatter: https://minakatter.sverak.se/
  Du behöver ha Bank-ID + OBS  betalningen görs inne i MinaKatter
 
Alla intyg kan laddas upp i förväg på MinaKatter
Frågor?

 Kontakta Perserkattens avelssekreterare Carina Rosberg
 
Kan du inte stambokföra dina kattungar via MinaKatter  skickar du blanketter, intyg + kvittokopia till avelssekreterare 
Helst digitalt via mail till Carina mail: avel.perserkatten@gmail.com
 Mer info här
 
 
 
Ansöka om stamnamn
Vill du ansöka om stamnamn? Hämta blankett på SVERAKs hemsida. 
Betala in avgiften till SVERAK och posta sedan blanketten + kvittokopia till Perserkattens  avelssekreterare 
Carina Rosberg
Kattungeförmedling
Har du kattungar till salu kontakta vår kattungeförmedlare 
 
Material till tidningen
Bidrag till medlemstidningen mailas till nya mailadressen för tidningsmaterial tidningsklubbens mail
pktidning@gmail.com
 
Resultat till Topplistan
Nu 2022 har utställningarna kommit igång efter pandemin så 2022 års resultat kan du skicka in till klubben.
Katarina Thell sköter sammanställningen.
Maila dina 5 bästa resultat till mail:
perserkatten1960@hotmail.com
 
 
Adressändring
Har du flyttat och ändrat adress eller bytt telefonnummer eller mailadress?
Meddela kassör/medlemsansvarig Carina Rosberg
 

 

Utställningsanmälan
Vill du ställa ut? Maila din utställningsanmälan till vår utställningssekreterare Helene Ulveborg :  mer info här

 

Avelssekreterare:
 Carina Rosberg
 

 

Utställningssekreterare:

Helene Ulveborg
Mail: helene.ulveborg@gmail.com    

 

Webmaster
Carina Rosberg och Katarina Thell
Bilder m.m till hemsidan skickas till klubbmailen
perserkatten1960@hotmail.com

Kom ihåg att alltid använda senaste versionen av SVERAKs blanketter

Läs gärna SVERAKs latkatter om utställning och avel

www.sverak.se