Vem ska ha vad

Utställningssekreteraren : Allt som rör utställning: utställningsanmälningar och fullmakt för att maila anmälningar till Helene,
 bedömningssedlar för införande av titel

Avelssekreteraren: Allt som rör avel och uppfödning: registreringsanmälan, stamnamnsansökan,
kattungar till salu (kattungeförmedling), ansökan om diplomeringstest

HEMSIDA: Material skickas till webmaster via klubbens mail

Utställningsanmälan
Vill du ställa ut? Maila din utställningsanmälan till vår utställningssekreterare Helene Ulveborg :  mer info här
Registreringsanmälan
Ska du registrera dina kattungar skickar du blanketter + kvittokopia till avelssekreterare Carina Rosberg. Mer info här
 
Från och med 1 mars har Perserkattten en ny avelssekreterare:
Sara Johansson
Ansöka om stamnamn
Vill du ansöka om stamnamn? Hämta blankett på SVERAKs hemsida här
betala in avgiften till SVERAK och posta sedan blanketten + kvittokopia till Perserkattens  avelssekreterare 
Carina Rosberg, Björkbacksvägen 9, 135 40 Tyresö
Kattungeförmedling
Har du kattungar till salu kontakta vår kattungeförmedlare 
 
Material till tidningen
Bidrag till medlemstidningen mailas till klubbens mail
perserkatten1960@hotmail.com
 
Resultat till Topplistan
Skickas till Katarina Thell
 
 
Adressändring
Har du flyttat och ändrat adress eller bytt telefonnummer eller mailadress?
Meddela kassör/medlemsansvarig Carina Rosberg
 

 

 

Avelssekreterare:
 Carina Rosberg, Björkbacksvägen 9, 135 40 Tyresö  
 roscinas@hotmail.com

Utställningssekreterare:
Helene Ulveborg
Mail: helene.ulveborg@gmail.com    

Webmaster
Carina Rosberg 
Bilder m.m till hemsidan skickas till klubbmailen
perserkatten1960@hotmail.com

Kom ihåg att alltid använda senaste versionen av SVERAKs blanketter

Läs gärna SVERAKs latkatter om utställning och avel

www.sverak.se