Vem ska ha vad

Utställningssekreteraren : Allt som rör utställning: utställningsanmälningar och fullmakt för att maila anmälningar till Helene,
 bedömningssedlar för införande av titel

Avelssekreteraren: Allt som rör avel och uppfödning: registreringsanmälan, stamnamnsansökan,
kattungar till salu (kattungeförmedling), ansökan om diplomeringstest

HEMSIDA: Material skickas till webmaster via klubbens mail

Stambokföring av kull
 
 
STAMBOKFÖRING ONLINE:  direkt via MinaKatter.

Logga in på MinaKatter: https://minakatter.sverak.se/
  Du behöver ha Bank-ID + OBS  betalningen görs inne i MinaKatter
 
Alla intyg kan laddas upp i förväg på MinaKatter
Frågor?

 Kontakta Perserkattens avelssekreterare Carina Rosberg
 
Kan du inte stambokföra dina kattungar via MinaKatter  skickar du blanketter, intyg + kvittokopia till avelssekreterare 
Helst digitalt via mail till Carina mail: avel.perserkatten@gmail.com
 Mer info här
 
 
 
Ansöka om stamnamn
Vill du ansöka om stamnamn? Hämta blankett på SVERAKs hemsida. 
Betala in avgiften till SVERAK och posta sedan blanketten + kvittokopia till Perserkattens  avelssekreterare 
Carina Rosberg
Kattungeförmedling
Har du kattungar till salu kontakta vår kattungeförmedlare 
 
Material till tidningen
Bidrag till medlemstidningen mailas till nya mailadressen för tidningsmaterial tidningsklubbens mail
pktidning@gmail.com
 
Resultat till Topplistan
Pga Coronan och inställda utställningar har vi inte haft ngn topplista för 2020
Vi hoppas på att 2022 kan bli ett år när flera utställningar kan arrangeras igen utan risk. 
 
 
Adressändring
Har du flyttat och ändrat adress eller bytt telefonnummer eller mailadress?
Meddela kassör/medlemsansvarig Carina Rosberg
 

 

Utställningsanmälan
Vill du ställa ut? Maila din utställningsanmälan till vår utställningssekreterare Helene Ulveborg :  mer info här

 

Avelssekreterare:
 Carina Rosberg
 

 

Utställningssekreterare:

Helene Ulveborg
Mail: helene.ulveborg@gmail.com    

 

Webmaster
Carina Rosberg och Katarina Thell
Bilder m.m till hemsidan skickas till klubbmailen
perserkatten1960@hotmail.com

Kom ihåg att alltid använda senaste versionen av SVERAKs blanketter

Läs gärna SVERAKs latkatter om utställning och avel

www.sverak.se