Vill du också bli medlem i en av SVERAKs äldsta kattklubbar? 

Medlemsavgiften betalas vid inträdet i klubben och därefter per kalenderår till  
Perserkattens plusgiro: 57 69 48 - 4


Som medlem följer du Perserkattens, SVERAK`s och Fifes stadgar och regler. 
Innan du ansöker om medlemskap i Perserkatten, lär vår integritetspolicy
 
 
 

Vad innebär de olika medlemstyperna? 

Huvudmedlem
 För den som inte är medlem i annan SVERAK-ansluten klubb
 
Klubbsupporter
 För den som vill stödja klubben och/eller är medlem i annan SVERAK-ansluten klubb
Familjemedlem
Bor på samma adress som en huvudmedlem
 
Värvad medlem
Medlem som värvats av en huvud-eller familjemedlem
 
 • Du får ställa ut på SVERAKs utställningar
 • Ansöka om stamnamn i SVERAK
 • Registrera kattkull i SVERAK
 • Rösträtt på PKs årsmöte
 • Fri annonsering på PKs hemsida & SVERAK Köpa katt
 • 6 nr av SVERAKs förbundstidning Våra Katter
 • 3 nr av PKs klubbtidning PK-Kontakt  (webbtidning via mail)
 • Får delta på PKs klubbaktiviteter och tävlingar
 • Får delta på PKs Klubbmästerskap
 • Tillgång till klubbens medlemsrabatter
 • Tillgång till klubbgruppen på Facebook

 

 • Rätt att delta på PKs årsmöte men har ingen rösträtt
 • 3 nr av PKs klubbtidning PK-Kontakt  (webbtidning via mail)
 • Får delta på PKs klubbaktiviteter och tävlingar
 • Tillgång till klubbens medlemsrabatter
 • Tillgång till klubbgruppen på Facebook
 
 
 
 
 
 
 • Du får ställa ut på SVERAKs utställningar
 • Ansöka om stamnamn i SVERAK
 • Registrera kattkull i SVERAK
 • Rösträtt på PKs årsmöte
 • Fri annonsering på PKs hemsida & SVERAK Köpa katt
 • 6 nr av SVERAKs förbundstidning Våra Katter
 • 3 nr av PKs klubbtidning PK-Kontakt  (webbtidning via mail)
 • Får delta på PKs klubbaktiviteter och tävlingar
 • Får delta på PKs Klubbmästerskap
 • Tillgång till klubbens medlemsrabatter
 • Tillgång till klubbgruppen på Facebook
 • Du får ställa ut på SVERAKs utställningar
 • Ansöka om stamnamn i SVERAK
 • Registrera kattkull i SVERAK
 • Rösträtt på PKs årsmöte
 • Fri annonsering på PKs hemsida & SVERAK Köpa katt
 • 6 nr av SVERAKs förbundstidning Våra Katter
 • 3 nr av PKs klubbtidning PK-Kontakt  (webbtidning via mail)
 • Får delta på PKs klubbaktiviteter och tävlingar
 • Får delta på PKs Klubbmästerskap
 • Tillgång till klubbens medlemsrabatter
 • Tillgång till klubbgruppen på Facebook
Huvudmedlem: 399 SEK
Huvudmedlem inbetalat efter 1 juli: 249 SEK
Huvudmedlem inbetalat efter 1 november: 399 SEK
(medlemskapet gäller även nästkommande kalenderår)
Klubbsupporter: 150 SEK
 
Familjemedlem: 120 SEK
 
Värvad medlem: 249 SEK
 
Värva en ny medlem:

Som uppfödare kan du värva dina kattungeköpare på ett provår i klubben. Även du som är huvudmedlem kan  värva en ny medlem till klubben som får ett års medlemskap för bara 249 kronor. Ange vid inbetalningen vem som värvat .
OBS Gäller endast de som inte varit med i Perserkatten under en period av 3 år.

Medlemsformulär

Vänligen fyll i informationen nedan i samband med att du betalar in medlemsavgiften.

 

Perserkattens samarbetspartners

     
ROYAL CANIN
Perserkattens huvudsponsor är Royal Canin
SCANDIC
10 % rabatt vid rumsbokning 
mot uppgivande av kod.
AGRIA KATTFÖRSÄKRING
15 % rabatt på din kattförsäkring (Uppge medlemsnummer i SVERAK) Gäller endast huvud- och familjemedlem.
LANGFORD VETS
20 % rabatt hos Langford Vet Services mot uppgivande av kod.

 

 

CITYPET - djuraffär på nätet.
PKs medlemmar får 15% rabatt på alla produkter, mot uppgivande av kod.  

SPEXUS
Svenska rasringen för Perser & Exotic
PKs medlemmar får delta gratis på SPEXUS föreläsningar
STUDIEFRÄMJANDET
Perserkatten samarbetar med Studiefrämjandet. 

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund
LASSIE KATTFÖRSÄKRING
500 kr rabatt på nyförsäkring av katt mot uppgivande av kod

Rabattkoder erhålls genom att maila info.perserkatten@gmail.com

Värva en ny medlem:

Som uppfödare kan du värva dina kattungeköpare på ett provår i klubben. Även du som är huvudmedlem kan  värva en ny medlem till klubben som får ett års medlemskap för bara 249 kronor. Ange vid inbetalningen vem som värvat .
OBS Gäller endast de som inte varit med i Perserkatten under en period av 3 år.