Manusstopp till nr 1: Senast 15 februari vill vi ha era bidrag.
Tidningen kommer att mailas ut i mars

 

Medlemstidning

Klubben har en tidning som heter PK-Kontakt och utkommer  4 gånger per år. 
Tidningen görs som webbtidning och mailas ut som PDF till alla medlemmar.
 Har du inte fått den eller har ny mailadress kontakta styrelsen via  klubbmailen.
*
nummer 4 
*
*

 Nr 4 har skickats ut vi mail till alla medlemmar.
 De som valt papperstidning kommer få den inom kort!

*

Manusstopp till nummer 1: 
senast 15 februari 2018 !

 Saknar du din webtidning kontakta redaktören.

Manusstopp

 Nummer 4 har  mailats ut  till alla medlemmar 
 
Manusstopp till nummer 1 - 2018 är den 15 FEBRUARI
 
Skicka in bilder och övrigt material till: perserkatten1960@hotmail.com

 eller kontakta redaktören på Facebook: Redaktör Perserkatten

PK-Kontakt nr 4 -2017

PK-Kontakt nr 4 - 2016

 

 

 

PK-Kontakt nr 2 - 2016

   

 PK-Kontakt nr 1 - 2016

 

 

PK-Kontakt nr 4 - 2015

 

PK-Kontakt nr 3 - 15

PK-Kontakt nr 2 -15 

 S*Roscinas Amanda
Foto & Ägare Katarina Thell

 

Tidigare nummer av PK-Kontakt