Medlemstidning

Klubben har en tidning som heter PK-Kontakt och utkommer  4 gånger per år. 
Tidningen görs som webbtidning och mailas ut som PDF till alla medlemmar.
 Har du inte fått den eller har ny mailadress kontakta styrelsen via  klubbmailen.

NUMMER 1 2021

MANUSSTOPP 28/2

NUMMER 4-2020 

Utskickad via mail till alla medlemmar

Mail: perserkatten1960@hotmail.com

*

Nr 1 2020:

 

*

Vill du ha nummer 4 -2020 som papperstidning? 

Styrelsen har beslutat att trycka upp ett antal exemplar som papperstidning till de medlemmar som så önskar- mot portokostnad-
36 kronor, tidningen kan även hämtas enligt ö.k.
 Kontakta redaktör/styrelsen  via messenger
eller klubbmail perserkatten1960@hotmail.com

Finns fortfarande exemplar kvar av nr 1 att beställa.

*

Tidigare nr:

Pk-Kontakt nr 4 - 2018

 

Så här såg omslagen ut till tidigare nummer : 
 
Skicka in bilder och övrigt material till: perserkatten1960@hotmail.com

 eller kontakta redaktören på Facebook: Redaktör Perserkatten

PK-Kontakt nr 4 -2017

PK-Kontakt nr 4 - 2016

PK-Kontakt nr 2 - 2016

   

 PK-Kontakt nr 1 - 2016

 

 

PK-Kontakt nr 4 - 2015

PK-Kontakt nr 3 - 15

PK-Kontakt nr 2 -15 

 S*Roscinas Amanda
Foto & Ägare Katarina Thell

 

Tidigare nummer av PK-Kontakt