Medlemskatter

 

Plopp med leksak som matte vann på årsmötet år 2017
S*Persnose Plopp Ägare & Foto: Kristina Zengin

Cinatellinas Sigfrid & Cinatellinas TrinnieBoo  Uppfödare & Foto Katarina Thell