Kontakt

Klubbens mailadress: 

Maila styrelseledamot :

Ordförande: Katarina Thell    e-mail: katarinathellpk@gmail.com

Kassör: Carina Rosberg      e-mail:   carina.perserkatten@hotmail.com

Sekreterare: Malin Bellhorn    e-mail:    malinbellhorn@icloud.com

*

Klubbens officiella postadress:

Perserkatten
  Carina Rosberg
 Björkbacksvägen 9
135 40 Tyresö