ÅRSMÖTE 2023

Vill du vara med i Perserkattens styrelse eller valberedning 2023? 

*

Välkommen med frågor till oss i styrelsen.
Du kan maila till styrelsen : perserkatten1960@hotmail.com eller kontakta någon av oss direkt. 

Vill du nominera någon till styrelsen kontaktar du Valberedningen
Sammankallande Ingela Söderberg. mail: ingelamarias@hotmail.com

Följande poster ska väljas (omval eller nyval)
Kontakta valberedningen eller styrelsen  om du är intresserad och vill veta mer 

Kassör: omval/nyval 2 år
Sekreterare: fyllnadsval 1 år
Ledamot 1 : 2 år
Ledamot 2: 2 år
Ledamot 3: 1 år
Suppleanter 1 år

Mer info i klubbtidning och klubbgruppen på Facebook

Årsmöte klockan 13.00 
Björkbacksvägen 77, Tyresö
Loppis, Lotteri, Tipspromenad
Vi börjar med något gott att äta klockan 13 och vi bjuder också på kaffe/te &  fika under dagen.

ÅRSMÖTE 18 februari i Tyresö

Anmälan till Årsmötet JA jag kommer till årsmötet