Medlemsförmåner

Som medlem i Perserkatten får du:

Klubbtidningen PK-Kontakt 4 nr/år -
 Webbtidning -  mailas som PDF
Förbundstidningen Våra Katter 6 nummer / år till  din brevlåda 
Delta på våra möten och aktiviteter 
Ställa ut på SVERAKs och FIFEs utställningar
Stambokföra kattungar
Som uppfödare får du gratis annonsera med din uppfödning, om kattungar och avelshanar

Medlemsrabatter:
AGRIA, Scandic, DNA-test  m.m 
se mer här:
Medlemsrabatter i Perserkatten

Huvudmedlem får Våra katter 6 nr och PK-Kontakt (webtidning) 4 nummer per år via mail
Familjemedlem får PK-Kontakt via mail
Stödmedlem får PK-Kontakt via mail

Fasta punkter i vårt verksamhetsår är Årsmötet i februari och Kattens Dag vid 1 Advent.
 Dessutom planerar vi medlemsmöten vår och höst med fika och kattprat medmera och föreläsning/annan aktivitet-
allt efter våra medlemmars önskemål. 

Alla medlemmar följer Perserkattens, SVERAK´s och Fifes stadgar och regler.