Viktiga datum

Datum att komma ihåg för Perserkattens medlemmar:

 

10 JAN      Motioner/frågor till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast idag

 

15 JAN       Ärende/fråga som ansluten klubbväcker till behandling ska vara SVERAKs kansli tillhanda, dvs PK.s styrelse behöver få det minst en vecka tidigare. 

 

30 JAN       Sista tävlingsdag till JULNÖTEN

 

30 JAN       Sista tävlingsdag för fototävling om din katts skönaste/ sötaste/ roligaste sovstil - skickas till Carina / klubbmailen

 

31 JAN       Styrelsemöte i Tyresö

 

1 FEB         Sista dag för resultat till Topplistan - skickas till Anna-Lena Berg

 

14 FEB       Sista anmälningsdag till Årsmötet

 

15 FEB       Manusstopp PK-Kontakt nummer 1 - 2016

 

20 FEB       Perserkattens Årsmöte i Stockholm