SVERAK och PK informerar

30.01.2016 02:38

SVERAKS stambokföring är stängd tom 15 februari vilket betyder att inga stamtavlor utfärdas och inga stamnamnsansökningar behandlas innan dess.

Våra Katter är försenad och då är inrapporteringen till Sinbad uppskjuten till 14 februari vilket betyder att de medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften till Perserkatten har lite extra tid att göra det. Kassören har skickat ut mail till de medlemmar vars medlemsskap gått ut.

Den 31 januari har styrelsen möte

Den 20 februari har PK Årsmöte. Alla medlemmar är varmt välkomna!
 Kallelse finns i klubbtidningen samt kommer att mailas ut till alla medlemmar senast 2 veckor före mötet.