STYRELSEN 2023

 

Nya styrelsen fr o m 18 februari 2023 ser ut så här:

Ordförande 1 år: Katarina Thell
Sekreterare 1 år : Elin Johansson
Kassör 2 år: Carina Rosberg
Ledamot 2 år: Eva Rohlin
Ledamot  2 år: Susanne Ingelsson

Suppleant 1 år: Ingela Söderberg
Suppleant 1 år: Eva Qvarnström