Styrelsemöte

Perserkattens styrelse sammanträder lördagen den 29 augusti kl. 13.00 .

Är det något ärende eller fråga ni vill att styrelsen ska ta upp på mötet maila gärna till ordförande .