Sista dagen att motionera!

08.01.2020 01:49

 

Vill du ändra på något i klubben? Vill du vara med och påverka? 

Kanske något i stadgarna? 

Motioner och andra ärenden som skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 10 januari