Redaktionen önskar material till PK-Kontakt nummer 3 !

Hej alla medlemmar! 

Nästa nummer av medlemstidningen planeras komma ut i september och redaktionen önskar bidrag från medlemmar för att få ett innehållsrikt nummer med bilder,insändare & medverkan av medlemmar och medlemskatter :)
- så skicka in bilder på era katter Kanske en semesterbild och berätta gärna vad ni och katten har gjort i sommar. 

Medlemstidningen är allas vår tidning och till /för/av oss medlemmar 

Trevlig helg önskar redaktören !