PK-Kontakt nr 4 är utskickat till alla

 

WEBTIDNINGEN ÄR UTSKICKAD TILL ALLA MEDLEMMAR

Har du inte fått mailet kontakta styrelsen/redaktör

 

GOD FORTSÄTTNING!