PK-Kontakt nr 1 är försenad

Hej

Nummer 1 av klubbtidningen är lite försenad (se inlägg i på klubbens FBgrupp)  men redaktören jobbar på så gott det går och jag hoppas ni har överseende med detta.