Nytt cirkulär från SVERAK nummer 3/21

SVERAKS cirkulär 3/21 med nytt om bland annat stambokföring online och digitalsignering samt kansliets öppettider i sommar

https://www.sverak.se/wp-content/uploads/2021/05/epostutskick-nr-3_21_maj.pdf

Finns på SVERAKS hemsida där även tidigare cirkulär finns att läsa