Nya styrelsen 2017

Perserkattens styrelse 2017:       

Ordförande:                    Anna-Lena Berg             1 år

Kassör:                            Carina Rosberg              2 år

Sekreterare:                    Marie Ryding                  1 år

Ledamot/ vice ordförande  Kristina Nordén             2 år

Ledamot:                          Eva Nordström               2 år

Suppleant:                       Monica Bäck                   1 år

Suppleant:                       Tuss Bennergård            1 år

Suppleant:                       Malin Demervall            1 år

 

Revisor:                            Anna-Lisa Puttonen       1 år

Revisor suppleant:         Karin Strandberg           1 år