Nya styrelsen 2016

Efter årsmötet den 20 februari ser styrelsen och övriga funktionärer ut så här:

 • Ordförande: Anna-Lena Berg - omval 2 år
 • Kassör : Carina Rosberg -1 år kvar
 • Sekreterare: Marie Ryding- omval 2 år
 • Ledamot: Katarina Thell - 1 år kvar
 • Ledamot :Eva Nordström- 1 år kvar
 • Suppleant: Monica Bäck- nyval 1 år
 • Suppleant: Kristina Nordén- nyval 1 år
 
 • Revisor: Anna-Liisa Puttonen
 • Revisorsuppleant: Karin Strandberg
 • Utställningssekreterare: Karin Strandberg
 • Avelsekreterare: Carina Rosberg
Valberedning: Kent Larsson (sammankallande) och Berit Sundelin + 1 vakant
Webmaster & tidningsredaktör: Carina Rosberg