Nya Medlemsavgifter från och med 1 mars 2020

21.02.2021 02:56

 

Nya medlemsavgifter från och med 1 mars:
Huvudmedlem 399 kronor
Familjemedlem 120 kronor
Värvad medlem 250
Klubbsupporter (stödmedlem) 150 kronor