NY MAILADRESS FÖR TIDNINGSMATERIAL

HEJ

Nu har vi skaffat en separat mailadress bara för bidrag till medlemstidningen. 

Använd denna när du skickar in bidrag till tidningen:

PKtidning@gmail.com

*

 

NY Mailadress: PKtidning@gmail.com