Nu är det fullbokat på badkursen i maj

28.04.2017 16:58

Tack för anmälningarna till Bad-och Trimkursen med Perserkatten
och Malin Demervall. 
Nu är det fullbokat . 

 
Betala gärna in till Perserkattens plusgiro:

57 69 48 - 4

Välkomna !