Motionsdags

13.11.2017 23:43

MOTIONER TILL SVERAKS ÅRSMÖTE 2018

Vill du skicka in en motion till årsmötet behöver den vara PK tillhanda senast lördag den 18/11 så att vi har tid att behandla den innan den kan sändas in till SVERAK. 

Motionsblankett finns på SVERAKS hemsida : 

https://www.sverak.se/om-sverak/arsmote/#toc-0

Alla motioner skall vara SVERAK tillhanda senast 1 december!