Medlemsnummer

Hej!

Många frågar efter sitt medlemsnummer i klubben när de ska anmäla on-line till
utställning. Vill informera om att det är ditt medlemsnummer i SVERAK som ska
användas när du skapar konto i Mina Katter och sedan används som inloggning
om man vill titta på vilka katter som där finns samt vill anmäla till de
utställningar som har onlineanmälan.

SVERAKs medlemsnummer hittar du på baksidan av tidningen Våra Katter
- bredvid din adress.

Nya numret har  skickats ut till alla huvudmedlemmar i klubbarna :)