GDPR

GDPR

Den nya dataskyddsförodningen börjar gälla idag 25 maj 2018 i hela EU och ersätter den tidigare Persinuppgiftslagen, PUL.

Perserkatten skickar idag ut mail med info om hur vi hanterar och behandlar våra medlemmars personuppgifter. 

Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor.