Fullt på badkursen

Hej 

Nu är det fullt på badkursen. Du som anmält men ännu inte betalt kan göra det till Perserkattens Plusgiro: 57 69 48-4

Märk inbetalningen med Badkursen och ditt namn

Varmt välkomna till en dag med dina klubbkamrater i Perserkatten !