DIGITALT ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 19 FEBRUARI

PERSERKATTENS ÅRSMÖTE

DIGITALT MÖTE LÖRDAGEN DEN 19 FEBRUARI KL. 14.00

KALLELSE MED DAGORDNING KOMMER ATT SKICKAS UT VIA MAIL TILL ALLA MEDLEMMAR UNDER VECKA 5
INFORMATION ÄVEN I KLUBBENS MEDLEMSGRUPP PÅ FACEBOOK:
 
 
VÄLKOMNA!