Brakycefalistudie i Göteborg på Ädelkattens utställning 9-10 december

Hej

Nu har turen kommit till Göteborg !
Har du perser eller exotic och ska ställa ut på Ädelkattens utställning i december ?
Ta chansen och låt din katt vara med i en svensk studie inriktad på Perser och Exotics hälsa ! 

Mer info här: Brachycefalistudie