VÄRVA EN NY MEDLEM! VÄRVARTÄVLING

VÄRVA EN NY MEDLEM ! VAR MED OCH TÄVLA OM FINA PRISER

Bjud in en ny medlem till klubben. Alla medlemmar i Perserkatten kan värva en ny medlem och vara med i utlottningen av fina priser. Alla nya värvade medlemmar är också med i utlottningen priser. Den som värvar flest medlemmar (minst 5) kan vinna dessutom vinna 1 års GRATIS medlemskap i Perserkatten! Kampanjen pågår tom 31/1 - 2020 och gäller värvning av huvudmedlem. Använd medlemsformuläret på www.perserkatten.se (bli medlem-sidan) vid anmälan av ny medlem. Har du värvat en medlem tidigare i år meddelar du oss via: mail perserkatten1960@hotmail.com Medlemsavgiften gäller 1 år från inbetalning !

Värvad medlem endast 220 kronor! Perserkattens Plusgiro: 57 69 48-4 * (Gäller den som inte är medlem i annan SVERAK-klubb)

Märk inbetalningen med ditt namn (och ditt stamnamn om du är uppfödare).

Bjud in en ny medlem till klubben. Alla medlemmar i Perserkatten kan värva en ny medlem och vara med i utlottningen av fina priser. Alla nya värvade medlemmar är också med i utlottningen priser. Den som värvar flest medlemmar (minst 5) kan vinna dessutom vinna 1 års GRATIS medlemskap i Perserkatten! Kampanjen pågår tom 31/1 - 2020 och gäller värvning av huvudmedlem. Använd medlemsformuläret på www.perserkatten.se (bli medlem-sidan) vid anmälan av ny medlem. Har du värvat en medlem tidigare i år meddelar du oss via: mail perserkatten1960@hotmail.com Medlemsavgiften gäller 1 år från inbetalning !
Värvad medlem endast 220 kronor! Perserkattens Plusgiro: 57 69 48-4 * (Gäller den som inte är medlem i annan SVERAK-klubb)
Märk inbetalningen med ditt namn (och ditt stamnamn om du är uppfödare).