ÅRSMÖTE 2022

 

Vi fick en ny styrelse och en ny valberedning

Verksamhetsplanen godkändes!
 Mer info från mötet kommer i PK-Kontakt nr 1


 

Maila oss:  perserkatten1960@hotmail.com