ÅRSMÖTE 2022

Årsmöte i februari 2022

Kallesle kommer i PK-Kontakt nr 4 samt mailas ut till alla medlemmar i början av februari

Vill du vara med i Perserkattens styrelse eller valberedning? 

Valberedning Vakant

Välkommen med frågor och nomineringar till oss i styrelsen.
Du kan maila till styrelsen : perserkatten1960@hotmail.com eller kontakta någon av oss direkt.