ÅRSMÖTE 2021

 

Perserkattens Årsmöte:  lördag  den 20 februari klockan 13.00

Det blir ett digitalt möte.

Mer info kommer här och via klubbgruppen samt per mail om hur inbjudan och anmälan sker

 

*

Senast den 10 januari vill vi ha in motioner och frågor/ärenden till Årsmötet.
De kan mailas till styrelsen : perserkatten1960@hotmail.com eller sändas in genom att fylla i formuläret nedan.
I formuläret kan du även nominera kandidater till styrelsens valbara poster. Nomineringar önskar ha senast den 12 februari.

 

Motion, ärende eller fråga till årsmötet

Skriv din fråga/ärende eller motion i fältet nedan:

 

Funktion Val Omval/ Nyval
Kassör 2 år  
Ledamot 1 2 år Susanne I har tackat ja
Ledamot 2      2 år Sara J har tackat ja
Suppleant 1 1 år Mikael S har tackat ja
Suppleant 2 1 år Carina R har tackat ja
Suppleant 3 1 år  
Revisor 1 år Helene U har tackat ja
Revisorsuppleant 1 år  
Avelssekreterare 1 år  
Utställningssekreterare 1 år Helene U har tackat ja
     
Valberedning 1 år  
Valberedning 1 år  
Valberedning 1 år