ÅRSMÖTE 2021

 

 

Vill du vara med i Perserkattens styrelse eller valberedning? 

Valberedning Vakant

Välkommen med frågor och nomineringar till oss i styrelsen.
Du kan maila till styrelsen : perserkatten1960@hotmail.com eller kontakta någon av oss direkt. 
 

 

Funktion Val Omval/ Nyval
Kassör 2 år  
Ledamot 1 2 år Susanne I har tackat ja
Ledamot 2      2 år Sara J har tackat ja
Suppleant 1 1 år Mikael S har tackat ja
Suppleant 2 1 år Carina R har tackat ja
Suppleant 3 1 år  
Revisor 1 år Helene U har tackat ja
Revisorsuppleant 1 år  
Avelssekreterare 1 år Sara Johansson har tackat ja
Utställningssekreterare 1 år Helene U har tackat ja
     
Valberedning 1 år  
Valberedning 1 år  
Valberedning 1 år  

 

Katarina valdes til ordförande 1 år (fyllnadsval)

Carina valdes till kassör  2 år

Sara valdes till sekreterare 1 år (fyllnadsval)

Susanne valdes till Ledamot 2 år

Mikael valdes till Ledamot 2 år

Marie valdes till suppleant 1 år