ÅRSMÖTE 2020

 

ÅRSMÖTE 29 FEBRUARI KLOCKAN 14.00

 

Motioner och ärenden som ska behandlas på årsmötet skall var styrelsen tillhanda senast 10 januari!

Kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar per mail senast 14 dagar före årsmötet!

Inbjudan finns även i PK-Kontakt nr 4/2019

Anmälan till kassören enligt inbjudan senast 24 februari

Perserkatten bjuder på fika

*